MariaBarbu Blog – IDEAL şi CREAŢIE

August 8, 2015

DAR ȘI HAR

Filed under: Ideal,Poezie,Sinele ascuns — Maria Barbu @ 1:34 am

în noaptea-n care m-am născut,
pământul s-a înfiorat,
a gemut și a plâns,
cutremurat ca o mamă
ce se strânge în prunc.
aveam să țip,
aveam să arunc cu vorbe cuminți
și cu pietre fierbinți,
aveam să plâng, să iubesc și să zbor.
în noaptea-n care m-am născut
s-a întâmplat un omor între zei,
au fugit unii dintre ei
și s-au ascuns în munți,
alții au pogorât desculți
să ne asculte rugile întortocheate.
doar Unul călca peste ape,
alții s-au făcut flori și copaci,
ori, mai la vale,
s-au transformat în animale
și lumea mea
începuse din sân să bea
coduri de stele, magii de flori
și sori.
în noaptea-n care m-am născut,
s-a căscat cerul într-atât
că s-a putut vedea Dumnezeu
cum stă cu lacrima-n gât
și suspină de dorul meu.
așa se-ntâmplă-n fiecare noapte
și-n fiecare zi,
cu fiecare prunc ce va veni
și va cere o soartă.
abia ieșit din materna sa poartă
își va și face loc,
cu nufărul lui de noroc,
cu trandafirul ori cu verbina.
nimeni nu știe c-avem și-o soartă vegetală,
care ne ține în poală și ne leagănă
până la capăt de drum.
de-aceea vă spun,
că-n noaptea-n care m-am născut eu,
se ștergea Dumnezeu de trudă,
pe țărâna udă din care mă făcuse
și știa
c-avea să mă pună pe Cruce.


Sunset w Cross

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: