MariaBarbu Blog – IDEAL şi CREAŢIE

May 28, 2010

MAI

Filed under: Ideal,Poezie — Maria Barbu @ 11:13 pm

pilonii visului clătinaţi de durere,

boabele clipei împrăştiate,

totul pierdut .

regăsite apoi visele dulci,

ca nişte perle furate.

nici o iluzie nu înlocuieşte realul,

freamătul de mustang al nopţilor de mai.

repede-repede

se reface -ntre noi

lanţul de sânge,

atât de strâns, cum călăreţul strânge calul.

zalele magice, spirala trupului viu

şi-ncordat ca un arc,

sclipind amăgitor şi auriu.

iubirea, săgeată de diamant,

taie necruţător câte-un oracol,

în care distingi, mai mult pe ghicite,

câte o  barieră

ori câte obstacol.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: